เมนูการใช้งาน✨ Inspiration and Design Thinking 2020 ✨

สำหรับน้อง ๆ ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขต มาแล้วจ้า

 

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (P-SEDA) 

เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ Inspiration and Design Thinking 2020 (สร้างแรงบันดาลใจด้าน STARTUP พร้อมฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ภายใน 1 วัน) 

 

ฟรีตลอดโครงการ 

รับจำนวนจำกัด วิทยาเขตละ 100 คนเท่านั้น 

(เข้าครบ 1 วัน รับเกียรติบัตร และทรานสคริปกิจกรรม)

 

#กำหนดการ 

7 มีนาคม 2563 : ม.อ.ปัตตานี 

รับสมัครถึงวันที่ : 1 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อ : 4 มีนาคม 2563

- - - - - - - - - - - - - - - -

8 มีนาคม 2563 : ม.อ.หาดใหญ่

รับสมัครถึงวันที่ : 1 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อ : 4 มีนาคม 2563

- - - - - - - - - - - - - - - -

21 มีนาคม 2563 : ม.อ.ตรัง

รับสมัครถึงวันที่ : 5 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อ : 6 มีนาคม 2563

- - - - - - - - - - - - - - - -

22 มีนาคม 2563 : ม.อ.สุราษฎร์ธานี

รับสมัครถึงวันที่ : 5 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อ : 6 มีนาคม 2563

- - - - - - - - - - - - - - - -

28 มีนาคม 2563 : ม.อ.ภูเก็ต

รับสมัครถึงวันที่ : 15 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อ : 18 มีนาคม 2563

- - - - - - - - - - - - - - - -

✨ สมัครได้ที่ : https://forms.gle/aJqmpvhE4q3S9k9v9

(ปิดระบบรับสมัครเมื่อผู้สมัครเต็มจำนวน)

✨ ประกาศรายชื่อ : https://www.facebook.com/psuseda/

 

#สำคัญมาก ๆ 

ขอความร่วมมือน้องนักศึกษาที่ลงชื่อสมัคร “ต้องมั่นใจว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้เท่านั้น”

 

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ม.อ.ปัตตานี | โทร  073-313928 ต่อ 1104 หรือ 081-2766264 (พี่นานา)

ม.อ.หาดใหญ่ | โทร  074-289352 (พี่มุข พี่หมิว)

ม.อ.ภูเก็ต | โทร  074-289351 (พี่หนึ่ง)

ม.อ.ตรัง และ ม.อ. สุราษฎร์ธานี | โทร  074-289350 (พี่พลอย พี่กุล)

www.facebook/psuseda

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- - - - - - - - - - - - - - - -

✨ เข้าร่วมโครงการนี้แล้วได้อะไร ?

✅ ได้แรงบันดาลใจด้าน STARTUP โดย STARTUP ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

✅ ได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

✅ ได้เรียนรู้กระบวนการค้นหาปัญหา เพื่อให้เจอปัญหาที่แท้จริง

✅ ได้นำกระบวนการมาปรับใช้จริง ในเชิงธุรกิจ การสอน งานวิจัย และในชีวิตประจำวัน

✅ 1 วัน อาจปรับความคิดให้คุณได้ใช้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต