เมนูการใช้งาน กฟผ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน : : :
สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 750

กฟผjpg

โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับ
> ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาชั้นปี 4 (ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม) 💵
> ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหมาจ่ายกว่า 126,500 บาท 💴
> หลังสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน กฟผ. ทันที 👔
> ปฏิบัติงานครบ 1 ปี กฟผ. จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ✈

◘ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้

น้องๆ ที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ 

www.egat.co.th/recruit/studentscholarship.html 

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร.02-4365341 แผนกสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กฟผ.