เมนูการใช้งานลงชื่อจองเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 1/2562 นักศึกษาที่ส่งใบสมัครทุนการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการลงชื่อจองเวลาสัมภาษณ์ ตามลิงค์ https://bit.ly/2ptTWWY หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี  ภายในวันที่ 24 ต.ค.62

วันที่ 16 ต.ค.62 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมทั้งได้ทดสอบนักศึกษาที่สนใจเข้าปฏิบัติงานสหกิจ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบประมาณ 100 คน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะประ

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมสัมมนาการวา

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบร่าง Engineering Square ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 1 โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมในแบบฟอร์

โครงการระยะสั้น 3 วัน 2 คืน ฟรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

📢📢ประกาศ...ขอให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 🖍สามารถเข้าไปประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 พฤศจิกายน 2562 ประเมินการสอนของมหา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา การวางแผนเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย โดย Study Up Education Services วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศ