เมนูการใช้งานรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา การวางแผนเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย

โดย Study Up Education Services

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

เวลา 15.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

📍ผู้เข้าร่วม

** รับทรานสคริป Y302 จำนวน 3 ชม. สำหรับนศ.ชั้นปี 3

** รับทรานสคริปด้านพหุวัฒนธรรมฯ จำนวน 3 ชม.สำหรับนศ.ชั้นปีอื่นๆ

โปสเตอร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 9 Oct 2019 Page 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 9 Oct 2019 Page 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 9 Oct 2019 Page 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 9 Oct 2019 Page 4