สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) ได้ลิงค์ข้างใต้นี้

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.