เนื่องจากมีนักศึกษาสมัครจำนวนมาก จึงขอแจ้งเลื่อนวันประกาศผลทุนการศึกษา 1/2565 เป็น ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565