รับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2565 

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะฯ (จำนวนจำกัด)
ส่งใบสมัครทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
สัมภาษณ์ทุน วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้องประชุมดงยาง 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดาวน์โหลดใบสมัครทุน
http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/file/sc.pdf
ส่งใบสมัครทุน  https://forms.gle/yc8FWGd1UqHCQNXs7
ลงชื่อจองวันสัมภาษณ์ทุน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6pDDQS4tfqYLI7VnA5arm36Bu81NgDGReHhvXwr53I/edit?usp=sharing
รายละเอียดเพิ่มเติม

PR Scholarship 2 2565