บริษัท NHK Spring (Thailand) จำกัด
รับสมัครทุนการศึกษา NHK Spring (Thailand) ประจำปีการศึกษา 2566
(เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาปัจจุบัน)
ทุนละ 20,000 บาท ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียด/เงื่อนไข และคุณสมบัติทุนฯ >>

รายละเอียดทุน
ใบสมัครทุน 
 กรอกข้อมูลส่งบริษัท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มีนาคม 2566
ส่งใบสมัครที่ : กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ (ห้องบริการนักศึกษา) อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
NHK SPRING 2566