1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

คณะวิศวฯ ม.อ. เสวนาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี วิศวฯ ม.อ. ในหัวข้อ "เทคโนโลยี AI ผ่านมุมมองทางกฎหมาย (AI Technology Through a Legal Perspective)"

              เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดเสวนาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี วิศวฯ ม.อ. ในหัวข้อ "เทคโนโลยี AI ผ่านมุมมองทางกฎหมาย (AI Technology Through a Legal Perspective)"...

IMAGE

คณะวิศวฯ ม.อ. จัด Seminar and discussion ในหัวข้อ "The pretreatment of biomass by torrefaction"

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจาก Dr.Patrick Rousset ผู้เชี่ยวชาญจาก Biomass Energy Conversion Processจาก Agricultural Research for Development (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส     บรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "The pretreatment of biomass by...

IMAGE

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวฯ ม.อ.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า...

IMAGE

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. และ บมจ.ทีพีไอ โพลีน มอบศาลาพักคอยรถขนส่งมวลชน ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิศวฯ ม.อ.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บมจ.ทีพีไอ โพลีน มอบศาลาพักคอยรถขนส่งมวลชน (Bus Stop) ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS65 รอบ 1/1

โครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 (รอบ 1/1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 1/1

โครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 (รอบ 1/1)

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS1/2 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการลูกพระบิดา ปีการศึกษา 2565 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS 4 ปีการศึกษา 2564

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 15

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ผู้บริหารด้านการจัดการอุตสาหกรรม ในหัวข้อ #การจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Strat

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ผู้บริหารด้านการจัดการอุตสาหกรรมผ่านระบบ ZOOM...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนวคิดการจัดการตลาด (Marketing Concept) และ การจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ผู้บริหารด้านการจัดการอุตสาหกรรมผ่านระบบ ZOOM...

IMAGE

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับปตท. จัดโครงการการเตรียมตัวสมัครงานและวางแผนอาชีพ

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับปตท. จัดโครงการการเตรียมตัวสมัครงานและวางแผนอาชีพ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งเป็นกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยคุณยศินทร์...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...