เมนูการใช้งาน

เครือข่ายวิจัยคณะ

เครือข่ายวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน่วยงานต่างๆ ที่ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัยและทีมวิจัย


ทีมวิจัย