เมนูการใช้งาน

งานอบรม

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ASTTMD) ได้จัดเตรียมหลักสูตรการอบรมการจัดการบริหารงานต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานองค์กรและบริษัท ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดการอบรมต่างๆ ที่ทางฝ่ายได้จัดดังต่อไปนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทรศัพท์
0-7428-7089,0-7428-7423
โทรสาร
0-7445-9399
อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.