คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" โดย ผศ.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (อดีตวิศวกรอง์การนาซ่า)

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องหัวหุ่นยนต์

 

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณชนิดา ณ นคร โทร. 7018
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)