คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ศิษย์เก่าคณะฯ รุ่นที่ 14
481446

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ศิษย์เก่าคณะฯ รุ่นที่ 14 ในโอกาสที่กลับมาเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมนี้ นายสุชาติ เจี่ยสกุล (Neer'14) ได้บริจาคเครื่องปริ้นให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้รับมอบ

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน” ฟรี
โบวชวร

   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน” ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โทร. 074-287190 หรือ 074-287200

 
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย
Assoc.Dr.Suchat

   รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ อาคารโรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยายในฐานะผู้ร่วมวิจัย ในหัวข้อวิจัยเรื่อง "การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ปูนฉาบชนิดทำความสะอาดตัวเอง"

 
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ภาคฯคอมพิวเตอร์ ร่วมวงอินเทอร์เน็ตไทยตั้ง THNOG พัฒนาคุณภาพอินเทอร์เน็ต
ภาพขาว-THNOG   กสท โทรคมนาคม หรือ CAT โดย วสันต์ เสนาะกรรณ์ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารข้อมูลร่วมกับ ผู้แทน 2 องค์กร ได้แก่ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายกสมาคม IPv6 ประเทศไทย, ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สร้างความร่วมมือกันผ่านการประสานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ในการก่อตั้ง THONG (Network Operator Group for Thailand)
 
นักศึกษาภาคฯอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการสหกิจดีเด่นระดับชาติ
n6903 n150514 01        เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นายดำรงค์พล ชูจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (ซึ่งประกอบด้วย 9 เครือข่ายทั่วประเทศ) ในการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ  ชื่อโครงงาน “การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์” และได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2558 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 109
Home