การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วิศวะภาคใต้
DSC 0123

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ 4  สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วิศวะภาคใต้ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันที่เข้าร่วม

 
คณะผู้บริหารของกรมยุทธศึกษาทหารเรือเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
044

   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ และ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ของ ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ เป็นผู้นำเสนอโครงการดังกล่าว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
459

   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกอล์ฟ Southern Hill Golf & Country Club เวลา 06:30 – 16:00 น. และจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ (สาย 1) เวลา 18.00 น. 

 
ขอเชิญร่วมงานกีฬาสัมพันธ์วิศวะภาคใต้ ณ มทร.ศรีวิชัย
กฬาสมพนธวศวะภาคใต    ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมงานกีฬาสัมพันธ์วิศวะภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30 – 21.00 น.
 
นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN6322

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเข้ามาศึกษาดูงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมมงคลสุข

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 113
Home