คณะจาก กฟผ. เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
2247           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เข้าพบผู้บริหาร/คณาจาร์/นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และการรับบุคลากร กฟผ. เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
 
ACM-ICPC Asia Phuket Regional Programming Contest 2015
2125 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษานานาชาติ ACM-ICPC Asia Phuket Regional Programming Contest 2015 ในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2558 ณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
อบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” รุ่นที่ 29 ฟรี!!!
ปายใหญ
              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม“โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation
:NEC)” ปี 2559 รุ่นที่ 29 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2559- 12 มีนาคม 2559
(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
***รับสมัครแต่งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2559***
 
นักศึกษาภาคฯโยธา เข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558
CEสะพานเหลก

      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย มี ผศ.ดร. ปฐเมศ ผาณิตพจมาน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม โดย ในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคะแนนรวมสูงสุดจากการรวมคะแนนทั้ง 4 ส่วน  คือ ความรวดเร็ว ความประหยัด ความต้านทานต่่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้าง และประสิทธิภาพของโครงสร้าง

 
บริษัทกัลฟ์เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
DSCN9747

           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัท กัลฟ์ เข้าพบ ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องสำนักคณบดี 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 125
Home