โครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4
13262244 1158856737468474 1520809527 o            สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2559 วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำความรู้ในสาขาด้านวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนมัธยมปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 118 คน 
 
สภาวิศวกรเปิดศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
20160515 104712     สภาวิศวกร ได้กำหนดวันเปิดที่ทำการสำนักงานสภาวิศวกร ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ จังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร สมาชิกสภาวิศวกร และแขกผู้มีเกียรติ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559  ณ สำนักงานสภาวิศวกร  สำนักงานใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 6 มาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และ รองศาสตราจารย์ ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 (SER 2016)
0    เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ ดร.วฤทธิ์ วิชกูล และดร.กิตติคุณ ทองพูล พร้อมด้วยนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 35 ราย  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 (SER 2016) ณ ห้อง 1310 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
โครงการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
436

   เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา  13.00-16.00  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (หัวหุ่นยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักศึกษา 

 
ผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN1159

            เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และทีมนักวิจัย ได้ต้อนรับและประชุมหารือด้านการวิจัย ในหัวข้อวิจัยเรื่อง "การแพทย์ฉุกเฉิน" ร่วมกับ ดร.ปวีณ นราเมธกุล ผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 135
Home