กิจกรรม การบรรยายพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN1908               ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ "โอกาสและแนวทางการทำงานของอาจารย์และบุคลากร ม.อ. กับ โครงการ Thailand 4.0 และขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมสงขลา " โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ) ในศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00–13.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ของคณะวิศวฯ 
 
ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานในงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
20160616 112451

     นายสุภัท กุขุน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา 36 องค์กร โดยในคราวนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ฝึกทักษะและมีการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นวิศวกรที่มีความพร้อมในอนาคตทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐ  สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

 
เปิดใช้อย่างเป็นทางการกับงานวิจัยทางม้าลาย 3 มิติ
DSCN1679      กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน (Road Users) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบท
 
กรมทางหลวงชนบทร่วมทำทางข้ามม้าลายให้กับคณะฯ
DSCN1640

           กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน (Road Users) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสำนักคณบดี ทางผู้ดำเนินโครงการ ได้เข้าร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมหารือและรับฟังการนำเสนอโครงการ ซึ่งปัจจุบันทางข้ามม้าลายช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก กอปรกับการเพิ่มมาตรการที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุ

         

 
กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
DSCN1645       เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม หัวข้อเรื่อง "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 137
Home