คว้ารางวัลอันดับ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2557
ภาพขาว
      นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี” หรือ “อั้ม” นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จากภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เล็งเห็นถึงปัญหา
และลุกขึ้นมาใช้ศักยภาพด้าน ICT ของตน ต่อยอดพัฒนาผลงาน Personal Health Assistant
โปรแกรมสุขภาพส่วนบุคคลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (PHA) ซึ่งคว้ารางวัลอันดับ 2 การแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2557 ขึ้นไปอีกขั้น โดยให้มี ความจำเพาะกับผู้ป่วย
เบาหวานมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 2
 
มอบเกียรติบัตรให้คณาจารย์ที่นำงานบริการวิชาการมาบูรณาการ
028       เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ มอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการที่นำผลจากการทำโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการ โดย ทั้งนี้ผลจากการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย จำนวน 14 ท่าน จากภาควิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และสร้างขวัญกำลังใจ ในคราวประชุมจิบน้ำชาสายอาจารย์ ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
เครือข่ายวิจัยดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์
 DSCN3976

   รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบรางวัลให้แก่เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 ซึ่งเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในคราววันประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 3

 
บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
DSC 5046    งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องไกรกาบแก้ว โรงแรมเดอะรีเจนซี่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 18.00 - 22.00 น.
 
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
050

  คณบดี ทีมบริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 97
Home