ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN8933   
               เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
เข้าศึกษาดูงานของฝ่ายบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทางด้าน
บริการวิชาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบการบริหารงานบริการวิชาการเป็นศูนย์
บริการวิชาการ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป
 
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9 คืนสู่เหย้า
12088257 10205741878014908 7523305506680061813 n          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป สมาคมศิษย์เก่าฯจัดกิจกรรม " ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9 คืนสู่เหย้า " ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จของวิศวกร" แก่นักศึกษาคณะฯ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมมงคลสุข 
 
นักเรียนโรงเรียน ญว. โครงการ SMT ศึกษาดูงานวิจัยพร้อมนำเสนอผลงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN8464        เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โครงการ SMT ที่เข้ามาศึกษาดูงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำโครงงานกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์  ร่วมต้อนรับและฟังการนำเสนอผลงาน
   
 
นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN8336        เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เข้าเยี่ยมชมและดูงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมี อ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวแนะนำกิจกรรมงานแข่งขัน ACM- ICPC ทั้งนี้ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานของนักศึกษาจากสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ดูงานเพื่อทำความร่วมมือด้านวิจัยฯ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
P1017354           เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2558 รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมทีมนักวิจัยและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานวิจัย ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมี คุณสุชน ตันติพิสิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ร่วมต้อนรับ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 121
Home