ผู้แทนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
DSCN5836

    เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน  2558  รศ.ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    รศ. คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคุณกิติยาภรณ์         สินศุภเศวต หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-2015 & PEC-11 จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คุณจินดา  วงศ์สุวรรณวารี  ผู้จัดการภาคใต้ และคุณวิโรจน์ จาระเวชสาร ผู้จัดการ สาขาหาดใหญ่  เป็นผู้มอบ

 
ผู้แทนจาก NUS เยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
DSCN5815          เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.30-16.00 น. Prof Chua  Tat-Seng และ Dr. Lakha
Chaisorn ผู้แทนจาก NUS ประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร/คณาจารย์ของคณะฯ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ
 
ผู้แทนจาก Kanazawa U.ประชาสัมพันธ์การให้ทุนศึกษาต่อในระดับป.โท/เอก ณ ภาคฯโยธา
DSC 7319                   เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น  Prof. Masami Furuuchi ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย Kanazawa เดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์การให้ทุนศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 
ภาควิชาฯ คอมพิวเตอร์ เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก
DSC05935

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (Software Industry Promotion Agency) เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPC World Finals 2016 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559

 
ผู้แทนจากTohoku U. ประเทศญี่ปุ่นร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร/คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 DSCN5433       เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบและประชุมหารือเรื่องงานวิจัย Solar cell ร่วมกับผู้บริหาร/คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 107
Home