การแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
DSC 0115    รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) และนายแสง ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้เป็นประธานร่วมจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ณ สนาม Southern Hills Golf & Country club อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
นักศึกษาภาควิศวกรรมโยธาร่วมปรับปรุงซ่อมแซมสะพานอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
101290          เมื่อวันที่ 9-15 มีนาคม 2557 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมสะพานอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2557 NEC รุ่นที่ 28
       2
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
ประจำปี 2557 NEC รุ่นที่ 28 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซึ่งจัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดลเดช
พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้มี
รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล กล่าวต้อนรับ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดการโครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผศ.คำรณ พิทักษ์
เป็นผู้กล่าวรายงานและ รศ.ดร.อุดมผล
พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายบทบาทของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนา
และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย
 
นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนในภาคใต้ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์งานวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
190
    เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียน
ต่างๆ ในภาคใต้ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์งานวิจัยด้านต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและแนะนำ
งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียน และในวันสุดท้ายของกิจกรรม มีพิธีมอบเกียรติ
บัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนทำวิจัย โดยมี รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
 
บจก.โยโกกาวา (ประเทศไทย) มอบชุดจำลองกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
732
   เมื่อวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหารจากบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด 
ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
และผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในโอกาสนี้ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมอบชุดควบคุม
Yokogawa CENTUM VP ซึ่งเป็นชุดจำลอง
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 88
Home