นักวิจัยวิศวฯ มุ่งมั่นตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติจากฐานข้อมูล SCOPUS
re1 Assoc.Dr.Suchat

       จากการสืบค้นบทความที่ตีพิมในฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่าง 2013-2014 พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติประมาณ 71 บทความ โดยมี รศ.ดร. สุชาติ ลิ่มกตัญญู มีจำนวนบทความตีพิมฑ์สูงสุด 12 บทความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีและขอแสดงความขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ดังกล่าว

 
พิธีลงนาม “การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”
 DSCN4320

     พลเรือเอกสุวรรณ  ตัณสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และในโอกาสนี้ รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยภายในงานมีพิธีลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาวิจัยโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง สำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มูลนิธิเอเชียพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การอบรมดังกล่าวจัดขึนระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งมี ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของ ม.อ. และมี พันเอกชาติวัฒน์  คงอุทัยสกุล ผู้อำนวยการโครงการกิจการพิเศษที่ 1 สำนักกิจการพิเศษที่ 1 สำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ กล่าวรายงานโครงการ

 
นศ.ภาควิชาฯ คอมพิวเตอร์ ร่วมแข่งขัน ACM-ICPC Thailand National Programming Contest 2014
1477439 748365848533598 1811240767563235139 n

    นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับประเทศไทย ประจำปี 2557 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6โดยมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPAเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ภาควิชาฯ คอมพิวเตอร์ร่วมลงนามจัดทำ Dual Degree กับ NIU ไต้หวัน
2014-10-13 09.44.25

     รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต หัวหน้าหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหารของภาควิชาฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อจัดทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree) ในระดับบัณฑิตศึกษากับภาควิชา Conputer Science and Information engineering,The National Ilan University (NIU) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ The National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน

 
อาจารย์วิศวฯ เหมืองแร่และวัสดุได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2557
JetsadaMnE

    รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำ 2557 จากผลงานเทคโนโลยี
"Slurry Metal Casting" ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงค์วโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบรางวัล
เมื่อ 20 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กทม.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 98
Home