นศ.ภาคคอมฯเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC ระดับเอเชีย
page             ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 2 แห่งคือ ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มี International Islamic University Malaysia (IIUM) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 และ ที่กรุงเทพมหานคร มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การผลิตเมทิล-เอทิลเอสเตอร์ ด้วยระบบต่อเนื่อง"
 แบบประชาสมพนธ
   การบรรยายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องพระชาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 074-287185
รับจำกัด 40 ท่านเท่านั้นคะ
 
นักศึกษาคณะวิศวฯ คว้ารางวัลจาก 2 การแข่งขันระดับประเทศ
racmp ฟอรมลา1
   ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้ คือรางวัลชมเชย 
การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต
ประเภทเพื่ออุตสาหกรรม และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Endurance
และอันดับ 4 Overall จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2014
-15 Student Formula
 
อจ.วิศวฯ คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบ WiFi เฉพาะกิจรองรับการสื่อสารช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่
co1    อาจารย์ธัชชัย เอ้งฉ้วน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาชุดสื่อสาร WiFi สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” จัดงานประชุมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “ชุดสื่อสาร WiFi ระบบสื่อสารเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่คิดค้นขึ้นเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารในภาวะน้ำท่วม เนื่องจากมักจะมีการตัดไฟฟ้ากระแสหลัก และสัญญาณโทรศัพท์รวมทั้งอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเจาะจงพื้นที่วิจัยในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นหลัก
 
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 5 ทศวรรษ ภาควิชาฯ โยธา
c1

    5 ทศวรรษ ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอาสจะครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 99
Home