การบรรยายพิเศษ เรื่อง ผลิตเมทิล-เอทิลด้วยระบบต่อเนื่อง โดย สถานวิจัยไบโอดีเซล
10172843 650775018372313 6602585545392252394 n
     เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำ
มันได้จัด“การบรรยายพิเศษเรื่อง ผลิตเมทิล-เอทิลด้วยระบบต่อเนื่อง” โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร เป็นผู้กล่าวคำรายงานกำหนดการการบรรยาย
 
คณะจาก Kolej MARA Kulim ประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมคณะฯ
DSCF1093

     คณะจาก Kolej MARA Kulim สถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. โดย คุณขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์ หัวหน้าหน่วยองค์กรสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมมงคลสุข

 
อบรม KM "การเพิ่มคุณค่างานด้วย Knowledge Management"
DSCF0973  เมื่อววันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 -13.00 น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดอบรม KM ในหัวข้อ  "การเพิ่มคุณค่างานด้วย Knowledge Management" โดยมี ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
DSCN4357

     เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเนื่องในวโรกาสดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. โดยมี ผู้บริหาร/บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธี

 
นศ.ภาคคอมฯเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC ระดับเอเชีย
page             ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 2 แห่งคือ ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มี International Islamic University Malaysia (IIUM) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 และ ที่กรุงเทพมหานคร มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 99
Home