1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเครื่องหั่นปลาเส้นไปส่งมอบให้กับชาวประมงในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเครื่องหั่นปลาเส้นไปส่งมอบให้กับชาวประมงในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชุมสัมพันธ์ (รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) นำทีมคณาจารย์ (รศ.วนิดา...

IMAGE

ทีมนักวิจัย วิศวะ ม.อ. เยี่ยมชมดูงานโจทย์วิจัยโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

  เมื่อวันที 8 เมษายน 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มักตาร์ แวหะยี พร้อมด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประชุมหารือและเยี่ยมชมดูงานโจทย์วิจัยโรงไฟฟ้าจะนะ...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน “งานคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน “งานคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี   รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2563   ระดับดี ประเภทศูนย์วิจัย...

IMAGE

กสทช.เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการทุนมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการลูกพระบิดา ปีการศึกษา 2564 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 โครงการโควตาพิเศษ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2563

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ การจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม

                        เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม

                  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล” (Effective Problem Solving Technique)

             เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล” (Effective Problem Solving Technique)...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ การประเมินความยั่งยืนของอุตสาหกรรม

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ...

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดความแข็ง จำนวน ๑ ชุด  ของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสตางค์มงคลสุขชั้น 1-2

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสตางค์มงคลสุข ชั้น 1-2 (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องอัจฉริยะ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่งานปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ  (ตามรายละเอียด)