1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการเชิงวิศวกรรม วิศวฯ ม.อ. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3,10 และ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ...

IMAGE

True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อใช้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 22  กันยายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม” กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม” กับ บริษัท...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิใจกระทิง ได้ส่งมอบโครงการ "การติดตั้งชุดผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับโรงเรียน"

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกับมูลนิธิใจกระทิง ได้ส่งมอบโครงการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TCAS รอบ4) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2) 10101      วิศวกรรมศาสตร์ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10103      วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10105   ...

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 ) ประจำปีการศึกษา 2563 การส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร   --ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   /  สาขา 10101 วิศวกรรมศาสตร์

IMAGE

กิจกรรมอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "เตรียมตัวอย่างไรให้โดนใจนายจ้าง"

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "เตรียมตัวอย่างไรให้โดยใจนายจ้าง โดยวิทยากร ดร.ยุทธนา กาเด็ม...

IMAGE

การย้ายสาขาวิชา

ขั้นตอนการยื่นขอย้ายสาขาวิชา ระเบียบการย้ายสาขาวิชา ระเบียบการย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2554 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เอกสารยื่นขอย้ายสาขาวิชา...

IMAGE

กิจกรรมอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "รู้นิด คิดหน่อย กฏหมายเบื้องต้นสำหรับบัณฑิต"

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "รู้นิด คิดหน่อย กฏหมายเบื้องต้นสำหรับบัณฑิต"...

IMAGE

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) แนะนำบริษัทและรับสมัครงานนักศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบรรยายเพื่อแนะนำบริษัทและรับสมัครงานนักศึกษาที่จบการศึกษาเพื่อเข้าทำงานหลายตำแหน่ง  

ร่างประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Advanced Lab for AI

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะร่างประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Advanced Lab for AI  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ร่างประกาศก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าและไฟฟ้าวงจรย่อยฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าและไฟฟ้าวงย่อยฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล...

ประกาศรับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหาร ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าจำหน่ายอาหาร จำนวน  6  ราย คลิกเพื่อดูกำหนดการ รายละเอียด และใบสมัคร