1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ Autonomous และ Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ และ เทคโนโลยี PLC ในอุตสาหกรรมการผลิต

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 และ วันเสาร์ที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ...

IMAGE

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20219 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ฉบับที่ 3 เรื่อง...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "เส้นทางสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ (4 Tracks)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการ "เส้นทางสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ (4 Tracks) ประจำปีการศึกษา 2563...

IMAGE

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาดูงาน EdPEx200 คณะวิศวฯ ม.อ.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาดูงาน และแลกปลี่ยนเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx200 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร. กลางเดือน...

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการทุนมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการลูกพระบิดา ปีการศึกษา 2564 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 โครงการโควตาพิเศษ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TCAS รอบ4) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2) 10101      วิศวกรรมศาสตร์ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10103      วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10105   ...

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 ) ประจำปีการศึกษา 2563 การส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร   --ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/  

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ Autonomous และ Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ และ เทคโนโลยี PLC ในอุตสาหกรรมการผลิต

                 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 และ วันเสาร์ที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้กับพนักงานของบริษัท ทัทวิน จำกัด จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์หาอัตรากำลังคนเพื่อลดต้นทุนด้วยเทคนิค Motion and Time Study”

 เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์หาอัตรากำลังคนเพื่อลดต้นทุนด้วยเทคนิค Motion and Time Study”...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร จำนวน 2 รุ่น@ 100 คน ณ...

IMAGE

รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ปะนาแระ อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2563   พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล...

ประกาศก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ร่างประกาศก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์นำร่างประกาศก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม(นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้่นที่สำหรับหลักสูตรวิศกรรมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ)  (ตามรายละเอียดที่แนบ)