1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ทีมนักวิจัยคณะวิศวฯ และ บริษัท เอซีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมมือทำงานวิจัย เรื่อง "การขุดเจาะใต้ทะเล"

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส พร้อมทีมนักวิจัยคณะวิศวฯ ได้ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคุณกิจจา คล้ายวิมุติ...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “รำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข”

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “รำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข” โดยมีพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้มีอุปการคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย-...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำการศึกษา 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำการศึกษา 2563...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Toyota Tsusho สร้างความร่วมืองานวิจัยใหม่

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์)และ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(รองศาสตราจารย์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TCAS รอบ4) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2) 10101      วิศวกรรมศาสตร์ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10103      วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10105   ...

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 ) ประจำปีการศึกษา 2563 การส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร   --ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   /  สาขา 10101 วิศวกรรมศาสตร์

IMAGE

"คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"

ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประชาคม ม.อ.เเละบุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาตนเองสู่ความมั่งคั่งเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ==========="คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"===========โดย คุณวิชัย...

IMAGE

สอบคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบ จากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบ จากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม) คณะวิศวกรรมศาสตร์    

IMAGE

อบรมพี่เลี้ยงวิชาการโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : eCamp

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมพี่เลี้ยงวิชาการ โดยผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ  และ อ.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย...

IMAGE

ขอเชิญชวนสถานศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก" ระดับภูมิภาค-ภาคใต้

โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)...

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าจำหน่ายอาหาร

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าจำหน่ายอาหาร-คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศรับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าจำหน่ายอาหาร  จำนวน  1  ราย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  จำนวน 1 งาน  (ตามรายละเอียดที่แนบ)