1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่าย บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ท่อผสมแบบสถิตและคลื่นเสียงอัลตราโซนิกในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล”

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก และทีมวิจัยไบโอดีเซล ยินดีต้อนรับ Prof.IR.DR.Mohamad Shaiful Ashrul Ishak และคณาจารย์ จาก School of Manufacturing Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia...

IMAGE

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาเราเก่ง!! การแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้...

IMAGE

งาน "คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 " (PRIDE OF PSU 2019)

          ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับโล่นักวิจัยดีเด่น/บุคลากรดีเด่น/อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นและบุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 20...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. -โครงการทุนมงคลสุข -โครงการลูกพระราชบิดา 1 -โครงการลูกพระราชบิดา 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุขและโครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2562 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการลูกพระราชบิดา 1  

IMAGE

แจ้งการ ประกาศรายชื่อโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1

ประกาศรายชื่อโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1

IMAGE

กิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562"

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562" โดยรศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง, ดร.พิพิฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพฤหัสบดีที่...

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการยืดอายุแบริ่ง...

IMAGE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) จัดอบรมหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจ

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)...

IMAGE

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย และสหกิจศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ และบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริมงานบริการวิชาการ...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์

๑.ระบบควบคุมอัตโนมัติ ๑ ชุด๒.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องตัดเลเซอร์) ๑ ชุด๓.สายพานและชุดอุปกรณ์ตรวจจับ ๑ ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ อาคารสตางค์ มงคงสุข...

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ อาคารสตางค์ มงคงสุข...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด เอกสารประกวดราคาเลขที่ 13/2562

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...