1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ เทคโนโลยีการวัด การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัด เทคนิคการสอบเทียบอุปกรณ์การวัด

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ...

IMAGE

คณะวิศวะ ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชุมกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฯ และคณาจารย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการ Tech Startup Entrepreneurs

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการ Tech Startup Entrepreneurs เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TCAS รอบ4) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2) 10101      วิศวกรรมศาสตร์ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10103      วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10105   ...

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 ) ประจำปีการศึกษา 2563 การส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร   --ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   /  สาขา 10101 วิศวกรรมศาสตร์

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ เทคโนโลยีการวัด การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัด เทคนิคการสอบเทียบอุปกรณ์การวัด

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ...

IMAGE

บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำบริษัท สาธิตการใช้งานและมอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ Milwaukee

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ลักษณะธุรกิจของบริษัท สาธิตการใช้งานและมอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ Milwaukee ให้กับชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

IMAGE

กิจกรรมอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "เตรียมตัวอย่างไรให้โดนใจนายจ้าง"

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "เตรียมตัวอย่างไรให้โดยใจนายจ้าง โดยวิทยากร ดร.ยุทธนา กาเด็ม...

IMAGE

การย้ายสาขาวิชา

ขั้นตอนการยื่นขอย้ายสาขาวิชา ระเบียบการย้ายสาขาวิชา ระเบียบการย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2554 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เอกสารยื่นขอย้ายสาขาวิชา...

ร่างประกาศก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์นำร่างประกาศก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม(นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้่นที่สำหรับหลักสูตรวิศกรรมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ)  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าจำหน่ายอาหาร

ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ