1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

วิศวฯ ม.อ. จับมือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทำความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ของนักศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมกันตามนโยบายพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนสองสาขาให้สอดรับเภสัชกรรมอุตสาหการ

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ร่วมกับ รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อลงนามความร่วมมือกันระหว่างสองคณะฯ...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (MIE-2021)

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 2 The 2nd International Symposium on Manufacturing and Industrial Engineering (MIE-2021)             เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา...

IMAGE

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ส่งชุดปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ให้นักศึกษาถึงบ้าน “ฝึกปฏิบัติ หัดทดลอง ส่งของถึงบ้าน ต้านภัยโควิด”

         วันที่ 11 สิงหาคม 2564 รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร และบุคลากรของวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS 4 ปีการศึกษา 2564

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ)

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดงาน "Why วิศวะ?"

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดงาน "Why วิศวะ?" ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นิสิต...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ การจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม

                        เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม

                  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล” (Effective Problem Solving Technique)

             เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล” (Effective Problem Solving Technique)...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดฝุ่นชนิดฝุ่นขนาด PM 2.5 จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดฝุ่นชนิดฝุ่นขนาด PM 2.5 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองนิวเมติกส์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์ จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามรายละเอียดที่แนบ)