Slide
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
Slide

การรับเข้าศึกษา

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษากับทางคณะฯ ผ่านทางช่องทางรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ดำเนินการรับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับเข้าศึกษาทางคณะฯ จะใช้คะแนน TCAS อ้างอิงในการคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาของทางคณะฯ ในการรับบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงและระบบกลาง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การรับเข้าศึกษาทางคณะฯ จะใช้คะแนน TCAS อ้างอิงในการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาของทางมหาวิทยาลัยในการรับบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก

Slide

สิ่งอำนวยความสะดวก

นอกจากเน้นการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่นพื้นที่ผ่อนคลาย พื้นที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

สนามกีฬากลาง

พื้นที่ออกกำลังกาย สนามวิ่งและสนามฟุตบอล

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย ขนาดความยาว 25 และ 50 เมตร

พื้นที่ผ่อนคลาย

พื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำสำหรับนั่งพักผ่อนหรือวิ่งออกกำลังกาย

Co-Working Space

พื้นที่สำหรับนักศึกษานั่งทำงานหรือทำกลุ่มกิจกรรมกลุ่ม

Slide
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

28,000 บาท / เทอม

• หลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

59,000 บาท / เทอม

• หลักสูตรอื่นๆ นอกจากข้างต้น

18,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์