คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • 15 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์
  • อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ช่องทางติดต่อ

  • โทรศัพท์ :  074-287111
  • อีเมล์ :  info@eng.psu.ac.th

Social Media

ข้อมูลติดต่อ

ค้นหาบุคลากร