คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • 15 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์
  • อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ช่องทางติดต่อ

  • โทรศัพท์ :  074-287111
  • อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social Media

ข้อมูลติดต่อ

ค้นหาบุคลากร