เมนูการใช้งาน

 

MOU ภายในประเทศ

รายชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด ประเภท MOU
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  22 กันยายน 2563  21 กันยายน 2565 วิจัย/การเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 21 กันยายน 2563 20 กันยายน 2566 การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 10 สิงหาคม 2563 9 สิงหาคม 2567 วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ โรงเรียนแสงทองวิทยา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2566 การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ., จุฬา, ม.เชียงใหม่ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 22 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2566 วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด  14 มกราคม 2563  13 มกราคม 2566 การเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ การไฟฟ้านครหลวง 12 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2566  วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 5 เมษายน 2562 4 เมษายน 2565 วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2564 วิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 26 กันยายน 2561 25 กันยายน 2564 สหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 9 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2564 วิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กสทช. 20 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2564 วิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด 7 กันยายน 2561 6 กันยายน 2563 สหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6 กันยายน 2562 5 กันยายน 2563 วิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. 19th April 2019 18st April 2020  วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 กุมภาพันธ์ 2563 31 มกราคา 2564 บริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ AIS 23 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2563 วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา 2561 - วิจัย/การเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 19 สิงหาคม 2552 19 สิงหาคม 2557 วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กรมทางหลวงชนบท 23 กุมภาพันธ์ 2558 23 กุมภาพันธ์ 2562 วิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ มูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนา 20 เมษายน 2554 19 เมษายน 2555 ผลิตบัณฑิต
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ศรีวิชัย 22 กันยายน 2553 22 กันยายน 2557 วิจัย/การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 13 กันยายน 2557 - บริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 4 มีนาคม 2553  4 มีนาคม 2555   วิจัย

 

MOU / MOA ต่างประเทศ

รายชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Kanazawa University  2019  -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Anhui Polytechnic UniversityAnhui Polytechnic University 2019 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Sains MalaysiaUniversiti Sains Malaysia 2017 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Jiangxi University of Science and Technology 2018 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Malaysia Perlis 2017 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Putra Malaysia 2016 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Shanghai Jiao Tong University 2016 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Osnabruck University of Applied Sciences, Germany 2014 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ South China Agricultural University 2018 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ University of Novi Sad 2019 2021
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Teknikal Malaysia Melaka 2017 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ SSBT’s College of Engineering & Technology, INDIA 2019 2022