เมนูการใช้งาน

 

MOU ภายในประเทศ

 ลำดับ รายชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 5 เมษายน 2562 4 เมษายน 2565
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. 19th April 2019 18st April 2020
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา 2561 -
4.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ คณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ศรีวิชัย  22 กันยายน 2553 22 กันยายน 2557 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ มูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนา 20 เมษายน 2554 -
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 13 กันยายน 2557 -
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 4 มีนาคม 2553 4 มีนาคม 2555
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 19 สิงหาคม 2552 19 สิงหาคม 2557
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กรมทางหลวงชนบท 23 กุมภาพันธ์ 2558 23 กุมภาพันธ์ 2562
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด 7 กันยายน 2561 6 กันยายน 2563
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 26 กันยายน 2561 25 กันยายน 2564
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัดบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 9 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2567
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กสทช. 20 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2564
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6 กันยายน 2562 5 กันยายน 2563
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 29 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2564
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด 14 มกราคม 2563 13 มกราคม 2566
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 กุมภาพันธ์ 2563 31 มกราคา 2564

 

MOU / MOA ต่างประเทศ

 ลำดับ รายชื่อ เริ่มต้น สิ้นสุด
1.   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Kanazawa University  2019  -
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Anhui Polytechnic UniversityAnhui Polytechnic University 2019 2024
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Sains MalaysiaUniversiti Sains Malaysia 2017 2019
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Jiangxi University of Science and Technology 2018 2019
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2018 -
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Malaysia Perlis 2017 -
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Putra Malaysia 2016 -
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Shanghai Jiao Tong University 2016 -
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Osnabruck University of Applied Sciences, Germany 2014 -
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ South China Agricultural University 2018 2019
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ University of Novi Sad 2019 2021
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ Universiti Teknikal Malaysia Melaka 2017 -
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ SSBT’s College of Engineering & Technology, INDIA 2019 2022