เมนูการใช้งาน

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์