ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็น "หน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม” ซึ่งปี 2567 นี้ กำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

***หลักสูตร #ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ จัดระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

***หลักสูตร #ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม จัดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

 ***หลักสูตร #ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ จัดระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567

****โดยท่านใดสนใจอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดได้ตาม QR code ด้านล่างเลยคะ จัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. แบบ onsite คะ หรือ สมัครได้ตาม link นี้ได้เลยคะ

https://forms.gle/zf6WUGURe7rSMUBp8

****นอกจากนี้โครงการอบรมดังกล่าวยังเป็นหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการนับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร