Deen-18.png     

"Friday morning tea" เสวนา...สารพันทันเหตุการณ์

ครั้งที่ 1   : Friday Morning Tea#1 วิศวฯ ดงยาง กับ ทิศทางงานวิจัย

ครั้งที่ 2 : Friday Morning Tea #2 เขียนหนังสือ ตำรา ง่ายนิดเดียว