ทีมลูกพระบิดาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ของการแข่งขันรถ Formula ในรายการ TSAE Auto Challenge 2019

เมื่อวันที่ 18 -20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมลูกพระบิดา ได้เข้าร่วมแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019-Student Formula ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ โดยผลการแข่งขัน Formula student ทีม ลูกพระบิดา การแข่งขัน TSAE 

  • Static event อันดับ 1
  • Engineering Design อันดับ 2
  • Cost Report อันดับ 2
  • Business Presentation อันดับ 13
  • Autocross อันดับ 2
  • Endurance อันดับ 3
  • Acceration อันดับ 3
  • skidpad อันดับ 8
  • Overall อันดับ 3

ทั้งนี้ทีมลูกพระบิดายังได้รับความสนใจจากเว็บไซต์และนิตยสาร Honda ของประเทศญี่ปุ่น มาสัมภาษณ์เพื่อนำไปเขียนข่าว

 

ผู้วิจัยและคณะ
รศ.ดร. เจริญยุตร เดชวายุกุล

1

1

1

1

1