ด้วย การไฟฟ้าส่วนฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยกังหันลมแนวแกนตั้งความเร็วลมต่ำ 10 kW แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

116708703 2897403107035799 1022650284544758536 n

โดยมีทีมงานของ ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ (สถาบันวิจัยระบบพลังงาน) เป็นผู้วิจัย และโครงการนี้ได้รับรางวัล "นวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ" ในโครงการประกวด นวัตตกรรมพลังงานเพื่อมนุษยชาติ TEIT2019 โดยกระทรวงพลังงาน....ทีมงานวิจัย จะขอมอบโล่รางวัล ให้กับ กฟผ. เพื่อแสดงผลการร่วมมือในการวิจัยด้านพลังงาน ที่ประสบความสำเร็จ ใน พิธีลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้วิจัย
ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์
ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์

 

แหล่งอ้างอิง