1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

คณะวิศวฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อหาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤช สมนึกและคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤช สมนึกสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย รองศาสตรจารย์ กำพล ประทีปชัยกูร นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์และนายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี...

IMAGE

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การวิเคราะห์องค์กร SWOT และ TOWS Matrix

ในวันนี้ (11ม.ค.61) กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในประเด็นการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 ณ ห้องประชุมดงยาง 1...

IMAGE

นศ.วิศวฯ เครื่องกล คว้าอันดับ 3 หุ่นยนต์ RoboCup Asia-Pacific 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วิศวฯ เครื่องกล ในโอกาสที่คว้ารางวัลอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017) ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ  โดยมี รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี...

IMAGE

ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา ปีการศึกษา 2561

ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา ปีการศึกษา 2561 1. ใบสมัครโครงการลูกพะราชบิดา 1-2 2. ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ และโครงการทุนมงคลสุข

IMAGE

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการทุนมงคลสุข ...

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา และวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกร ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศประกวดราคาซื้อ Induction Furnace ตามเอกสารประกวดเลขที่ 14/2561

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จำนวน 1 รายการ...

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยชั้น 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยชั้น 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี ...

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย เลขที่ 12/2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาเครืองแม่ข่ายของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์  (

ประกาศประกวดราคาซื้อ Induction Furnace ตามเอกสารประกวดเลขที่ 13/2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ Induction Furnace จำนวน  1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  (

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ Nd YAG และอุปกรณ์ประกอบเครื่องกำเนิดเลเซอร์ ตามประกาศเลขที่ 7/2561

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ Nd YAG...

direct dean

50th anniversary banner

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.