มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ในงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการตัดสิน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Sky Blue อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

ผลงานเรื่อง : การตรวจวัดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดบน Smartphone ทีม Baby on Smartphone 

ผู้สร้างผลงาน : นายมูฮัมหมัดรีซูวัน สาและ รหัสนักศึกษา 6110110632

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ  (อาจารย์ที่ปรึกษา)

                         แพทย์หญิง สิริภา อุสาหะ

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ณรงค์วิทย์ นาขวัญ

                        

ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก : https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=625&fbclid=IwAR21JY1OBBbpgMqM4H389NGftM2Lyg2fK6ryZ0eJ2uQboJV9O7xLkGGRWwM