สมัครเข้าเรียน ในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก กับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.สงขลานครินทร์
มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี เพียงแค่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ
“หลักสูตร Double Degree PSU-KU”
พร้อมทั้งมีสิทธิลุ้นทุนการศึกษา ขึ้นกับงบประมาณที่ทาง Kanazawa University จัดให้ในแต่ละปี
1. Application Period and Location
Application Period : July 11 – July 15, 2022
2. Examination Oral examination : July 27 – August 5, 2022
(The oral examination will be conducted on the day designated by
Kanazawa University from the above schedule.)
3. Announcement of Results Date: September 6, 2022
 
✅อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบ
✅ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โทร 074-287045   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.