ทีมงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมอบรมบัณฑิตพันธ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65 เพื่อ upskill MBD, Image processing, Embedded System สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตามด้วย PBL แข่งหุ่นยนต์ เน้นการพัฒนาอัลกอริธึมด้วย Model Based Design ซึ่งเป็นภาษาพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวระดับสูงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้เป็นหลักในปัจจุบันและอนาคต

286175091 8002385696445689 3264963009627472997 n

286157193 8002387296445529 5079466947117560869 n 286151191 8002386736445585 7475241162091715087 n

285319613 5070575962977790 2604768660635286535 n 285652417 5070575066311213 8759418340164775994 n

285484076 5070572626311457 930182768478074109 n 285395450 5070575516311168 4081956803834878164 n