วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (หัวหน้าโครงการ) เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมต้อนรับ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร และทีมงานจากบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)​ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “วี คอร์น” (V Corn) และ “วี ฟาร์ม” (V Farm)

ในการเข้าเยี่ยมชมการผลิตเห็ดแครงและเทคโนโลยี Smart Farm สำหรับโรงบ่มและโรงเพาะเห็ดแครง ที่คิดค้นและพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ฟาร์มบ้านเห็ดแครง อ.จะนะ จ.สงขลา

293049447 1861827144015755 8512596203825063301 n

292682740 1861827180682418 5762805261386656948 n 292714458 1861827190682417 3745399277681669594 n