คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนวิเชียรมาตุ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
 
293506986 1865277677004035 1224085920186707312 n
 
โดยมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ผศ.ดร. กิติพล นวลทอง พร้อมทีมบริหาร ร่วมกับและผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ นางยุภา พรเศรษฐ์
 
ร่วมบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แก่นักเรียนและครู การส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียน การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 
293241773 1865277867004016 2000853264173499917 n 293564421 1865278170337319 9115643862233431521 n