เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจดทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศและต่างประเทศ” เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข
 
โดยวิทยากร คุณจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
 
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลกกร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
 
ลิงค์กิจกรรมการบรรยาย https://fb.watch/eF-jFbnL0q/
 
IMG 8952 IMG 8954
 
IMG 8957 IMG 8958
 
IMG 8960 IMG 8961
 
IMG 8963 IMG 8964
 
IMG 8969 IMG 8971
 
IMG 8973 IMG 8974
 
IMG 8975 IMG 8979