ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็น "หน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม” ซึ่งปี 2566 นี้ กำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
***หลักสูตร #ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ จัดระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566
***หลักสูตร #ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม จัดในวันที่ 10 มิถุนายน 2566
***หลักสูตร #ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ จัดระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566
 
****โดยท่านใดสนใจอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดได้ตาม QR code ด้านล่างเลยคะ จัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. แบบ onsite คะ หรือ สมัครได้ตาม link นี้ได้เลยคะ
****นอกจากนี้โครงการอบรมดังกล่าวยังเป็นหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการนับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร
 
PR รวม แก้ไข