messageImage 1685974323980

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-EV) แห่งแรกของภาคใต้

เปิดให้บริการ

  • อบรมยานยนต์ไฟฟ้า
  • บริการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า
  • วิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 22 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

📍 ณ วิทยาเขตส่วนขยาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เรื่องรถEVไว้ใจ PSU-EV

📬สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

หรือ https://www.facebook.com/psuevd