ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4/2)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/