น้องๆ ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา เข้า LINE OpenChat : https://golink.icu/XEPr5b5 กันด้วยนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/