สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/