คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU-EV Development Center) โดยวิธีคัดเลือก  (ตามรายละเอียดที่แนบ)