ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมชุดส่งกำลังทางกลของยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามรายละเอียดที่แนบ