ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ตามรายละเอียดที่แนบ