PR1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป

รับชมผ่านช่องทางเพจ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.   อ่านกำหนดการ คลิก