การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2566

อ่านรายละเอียด

ผ่อนผันทหาร Page 1

ผ่อนผันทหาร Page 2