การบริการสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ นศ. 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาฯ
ณ อาคารสำนักงานหอพัก
โทร. 074-282682 หรือ 074-282210