2

รายละเอียดกิจกรรม
...แผ่นที่...

 

1. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาฯคอมพิวเตอร์)      รายละเอียดและการสมัคร คลิก 
2.
กิจกรรมออกแบบเกมสร้างสรรค์สังคมๆ (สาขาวิชาฯเฉพาะทาง (InnoEm))   รายละเอียดและการสมัคร คลิก
3.การแข่งขันประดิษฐ์รถ Power Jet (สาขาวิชาฯเหมืองแร่ฯ)         รายละเอียดและการสมัคร คลิก 
4.LEAN GAMES จำลองสายการผลิต (สาขาวิชาฯอุตสาหการ)   รายละเอียดและการสมัคร คลิก
5.สาธิตขึ้นรูปชิ้นงานด้วยLaser cutting 
(สาขาวิชาฯอุตสาหการ)   รายละเอียดและการสมัคร คลิก
6.เขาวงกตไฟฟ้า , ถาม-ตอบปัญหาไฟฟ้า (สาขาวิชาฯไฟฟ้า)      รายละเอียดและการสมัคร คลิก 
7.เปิดบ้านเยี่ยมชมสาขาวิชา 

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   - สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต  - สาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง