บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (KBTG Young Tech Scholarship) 
สำหรับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจทุนเรียนต่อปริญญาโท
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มกราคม 2566 ลิงค์สมัคร

KBTG 2565