สัมมนาออนไลน์ฟรี ปลดล็อกพลังของ AI ด้วยการออกแบบตามโมเดลของโปรแกรม MATLAB and Simulink

AI with Model-Based Design: Reduced Order Modeling
วันที่ 15 กุมภาพันธ์, 14:00 - 15:00 (GMT+7)
เรียนรู้วิธีเพิ่มความเร็วในการทำแบบจำลองที่ซับซ้อนโดยการแทนที่แบบจำลอง high-fidelity model
ด้วยแบบจำลอง Reduced Order Model (ROM) ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคนิคปัญญาประดิษฐ์

Practical Reinforcement Learning for Controls : Design, Test & Deployment
วันที่ 23 กุมภาพันธ์, 14:00 - 15:00 (GMT+7) 
เรียนรู้วิธีการตั้งค่าและสร้าง Reinforcement Learning model โดยใช้ MATLAB และ Simulink
รวมถึงกาสร้างสภาพแวดล้อมตามระบบฟิสิคัลเพื่อจำลองตัวแทนของคุณ

ลงทะเบียนฟรี https://hubs.ly/Q01BW_Tw0

AI