โครงการเตรียมความพร้อม TOEIC : เทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC 2023
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13.30 - 16.30 น. ทางออนไลน์ระบบ zoom 

รายชื่อผู้เข้าอบรม  ดูรายชื่อ
ลิงค์ zoom เข้าร่วม https://zoom.us/j/9990017094  (passcode : eng7094) 
การตั้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom ให้ตั้งชื่อเป็น รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  เช่น  6310110XXX นายวิศวกร ดงยาง
โดยจะต้องเข้าร่วมตลอดการอบรม 
เพื่อนับ ชม.กิจกรรมฯ

 

อบรม TOEIC 66