🎓ประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566) 
ที่ประสงค์ยื่นคำร้อง ดังต่อไปนี้

🟡บัณฑิตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง (พร้อมทั้งแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ)
🟣บัณฑิตที่ขอแต่งกายไม่ตรงตามเพศสภาพ
🟠บัณฑิตที่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในฐานะพระภิกษุ
🔵บัณฑิตที่ีมีความจำเป็นต้องลาฝึกซ้อมใหญ่
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้จาก https://reg.psu.ac.th/main/congrats (ในแถบเมนู แบบฟอร์ม)
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 21 เมษายน 2566
    ทั้งนี้บัณฑิตสามารถติดตามข่าวสาร/รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา 2564 ได้จากเว็บไซต์ข้างต้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.

โทร.074-289260