คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ เชิญชวนนักศึกษา บุคคลทั่วไปและผู้มีปัญหาสุขภาพจากความเครียดหรือวิตกกังวล
ร่วมทดสอบและฝึกลดความเครียด BIOFEEDBACK TRAINING โดย ดร.ดนิตา อธิวิวัฒน์หลักสูตรสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น. โดยทุกขั้นตอนจะได้รับการดูเเลจากนักวิจัย
และสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ประเภทเสริมสร้างพัฒนสุขภาพกายและใจ จำนวน 2 ชั่วโมง


สมัครได้ที่ >> 
https://qrco.de/beGk5y 
หรือโทร 074-288216

อีเมล : danita.a@psu.ac.th

BIO