มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล (หลักสูตร 4 ปี) ตามสาขาที่กำหนด
เข้าคัดเลือกเพื่อรับ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 18" 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

HSG Poster 2023

Info apply scholarship HSG 1