รับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2566

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะฯ 
ส่งใบสมัครทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.
สัมภาษณ์ทุน วันที่ 14-15 ธันวาคม  2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดาวน์โหลดใบสมัครทุน 
**ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยในการขอรับสมัครทุน
ส่งใบสมัครทุน  https://forms.gle/Y2MGXWDLMqCUQ5HEA
ลงชื่อจองวันสัมภาษณ์ทุน https://docs.google.com/spreadsheets/d/18D8sBZ7-qUKI4n3loG21Wg8Uu1FW6JtWEiUGgMHyUIw/edit?usp=sharing
รายละเอียดเพิ่มเติม

PR Scholarship2 2566