โอกาสสุดท้าย...สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบา-ไทย ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขยายเวลาส่งใบสมัครที่ : ถึงวันที่่ 22 พฤศจิกายน  2566 
                                        ณ ห้องบริการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ อาคารสตางค์ คณะฯ     

TOSHIBA 66