ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “ฝึกจิต คิดบวก”

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับจำนวนจำกัด)
ลงชื่อสมัครเข้าร่วม  https://forms.gle/gSyJ7WmsUVdEPRkc7
การแต่งกาย *แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดปฏิบัติการ
 
รับทรานสคริปกิจกรรม ประเภทสมรรถนะ จำนวน 2 ชม. 
Positive Thk 2567